Frederiksberg Hjerteklinik har overenskomst med sygesikringen, og modtager  både gruppe I og II sikrede. 

Gruppe I modtages efter henvisning fra patientens alment praktiserende læge.

Gruppe II modtages uden henvisning.

Herudover modtager vi også patienter med sundhedsforsikring henvist via deres forsikringsselskab. 

Subakutte tider

Patienter som af egen læge er vurderet til at være hastetilfælde, for eksempel med moderat til svær mistanke om angina pectoris, hjertesvigt eller hjerteklapsygdom tilstræbes set hurtigere. I disse tilfælde skal den praktiserende læge kontakte speciallægen direkte udenom tidsbestillingen.